Menu Zavřeno

Budúcnosť života

Umelá inteligencia nám už priniesla užitočné nástroje, ktoré každý deň požívajú ľudia po celom svete. Jej ďalší vývoj, riadený nasledujúcimi princípmi, ponúkne úžasné príležitosti na pomoc a posilnenie ľudí v nasledujúcich desaťročiach a storočiach čo je úžasné. Je nutné zabezpečiť, aby stále mocnejšie technológie ľuďom prospievali a neohrozovali ich.

robot

Pravidlá bezpečného vývoja umelej inteligencie
Medzi pravidlami bezpečného vývoja umelej inteligencie nájdete napríklad odporúčanie, aby sa vývojári vyhli pretekom v tvorbe autonómnych smrteľných zbraní, či pravidlo, podľa ktorého by sa umelá inteligencia mala tvoriť tak, aby bola kompatibilná s ideálmi ľudskej dôstojnosti, práv a slobody. Keďže však ľudia v histórii už niekoľko krát preukázali tendenciu prekračovať zdanlivo jasné hranice ľudskosti, otázkou je, nakoľko tieto pravidlá ovplyvnia budúcnosť umelej inteligencie.

umělá inteligence

Umelá inteligencia má pomáhať ľudstvu
Pravidlá, ktorých dodržiavanie by malo teoreticky ochrániť ľudí pred robotickou revolúciou v negatívnom zmysle, sú rozdelené do troch hlavných oblastí – výskum, etika a hodnoty a dlhodobé otázky. V pravidlách sa niekoľkokrát zdôrazňuje nutnosť tvoriť autonómne a inteligentné systémy s ohľadom na prosperitu čo najväčšieho množstva ľudí, či základné ľudské práva a hodnoty. Super inteligencia by mala byť vytvorená len v prípade, ak by slúžila všeobecne zdieľaným etickým ideálom a prosperite ľudstva. Nie pre prospech jedného štátu či organizácie.
Hrozba, že umelá inteligencia ovládne svet
Vnímanie umelej inteligencie verejnosťou je z veľkej časti skreslené negatívnym znázorňovaním tejto problematiky. Dnešné systémy umelej inteligencie sú však schopné vykonávať iba jednotlivé, špecifické úlohy. Darí sa im v logických úlohách, neovládajú však intuíciu, empatiu ani emočnú inteligenciu. Inými slovami, skutočný vývoj v oblasti umelej inteligencie je na míle vzdialený tomu, čoho sa niektorí ľudia obávajú. Získavanie dôvery verejnosti v technológie umelej inteligencie sa musí začať vo fáze návrhu a produkty musia vznikať v pevne vymedzenom etickom rámci. Treba sa zamerať na problémy ako ochrana súkromia dát, zneužitie umelej inteligencie, morálne postavenie systémov umelej inteligencie alebo zodpovednosť v prípade, že sa niečo pokazí.